Чорний Віктор Зіновійович

22 жовтня 2021

Кандидат фізико-математичних наук,
доцент 
кафедри математики та методики її навчання

 

   

Народився 07.10.1963 р. в с. Доброводи Збаразького району.

В 1986 р. закінчив Тернопільський держаний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика» та отримав кваліфікацію вчителя математики та фізики. 1986-1988 рр. – працював вчителем фізики і астрономії в Топорівській СШ Чернівецької обл.

1988-1991 рр. – навчався в аспірантурі Інституту математики АН України.

В 1991 р. почав працювати на кафедрі математичного аналізу Тернопільського державного педагогічного інституту імені О.Я. Галана на посаді асистента.

В 1992 р. захистив кандидатську дисертацію.

В 1996 р. Чорному Віктору Зіновійовичу присвоєно звання доцент по кафедрі математичного аналізу.

З 2015 року очолює кафедру математики та методики її навчання.

Чорний В.З. займається проблемами розв’язності деяких крайових задач для звичайних нелінійних диференціальних рівнянь ІІ порядку. Приймає активну участь у рецензуванні наукової продукції:

Чорний В.З. входить в склад експертної комісії по первинній акредитації освітньо-професійної програми «Математика» спеціальності 111 Математика галузі знань «Математика та статистика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (наказ Міністерства освіти та науки України №3098-л від 28 грудня 2018 р.), входив у склад конкурсних комісій МОН України конкурсного відбору проектів підручників (з геометрії) для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Коло наукових інтересів: теорія крайових задач для диференціальних та інтегральних рівнянь.

Викладає дисципліни: диференціальні рівняння, теорія йморності та математична статистика, математичний аналіз

mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=hGcwv4wAAAAJ&hl=en

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4273-6695

Основні публікації за спеціальністю:

  1. Про розв’язність однієї крайової задачі для звичайних нелінійних диференціальних рівнянь ІІ-го порядку частково розв’язаних відносно старшої похідної /В.З. Чорний Матеріали міжнародної наукової конференції «Диферен-ціальні рівняння та їх засто-сування» 27-29.09.2012р. Ужгород.
  2. Методичні вказівки на тему «Чисельний розв’язок задачі Коші для звичайних диферентціальних рівнянь 1-го порядку із використанням комп’ютера» з дисципліни «Диференціальні рівня-ння» / В.З. Чорний, О.В. Дудін // Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. ─ С.28
  3. Методичні вказівки на тему «Розв’язування звичайних диференціальних рівнянь першого порядку із використанням комп’ютера. Основні поняття» з дисципліни «Диференціальні рівняння» /В.З. Чорний, О.В. Дудін, Тернопіль: ТНПУ ім.. В.Гнатюка, 2013.-28с.
  4. Методичні вказівки на тему «Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Метод варіації довільних постійних із використанням комп’ютера» з дисципліни «Диференціальні рівняння» / В.З. Чорний, О.В. Дудін // Тернопіль: ТНПУ ім.. В.Гнатюка, 2013 ─ С.16
  5. Методичні вказівки на тему «Розв’язування диференціальних рівнянь першого порядку в повних диференціалах з використанням комп’ютера» з дисципліни «Диференціальні рівняння» / В.З.Чорний, О.В. Дудін // Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. ─ С.16
  6. Invariant sets of certain non-linear extensions of dynamic systems on manifolds / I. Grod, Chornyi //Differential-functional Equations and their Application: Proceedings of the international scientific conference (Chernivtsi, September 28–30, 2016). – Chernivtsi, 2016. –  PP. 116–117
  7. Прикладні аспекти диференціального числення . / Чорний В.З., Л.Г. Хохлова, Хома-Могильська С.Г. // Тернопіль: Тайп ─ 2016 ─ 72с.
  8. Сучасні засоби вдосконалення процесу формування методичних вмінь майбутнього вчителя/ В.З. Чорний, О.В., Качурівський Р.І., Бачинська Р.С. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференціїз міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» 9-10.11.2017 р. Випуск 1, Тернопіль 2017 ─ С.178-182.