Навчальна робота

 Нині на факультеті навчається майже 400 студентів денної форми навчання за такими напрямами підготовки: «Фізика» і «Математика» з галузі знань 0402 – «Фізико-математичні науки» та «Інформатика» з галузі знань 0403 – «Системні науки та кібернетика».

Відповідно до вищевказаних напрямів на факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавра: вчитель фізики; вчитель математики; бакалавр інформатики;

спеціаліста: фізик, вчитель фізики та астрономії, вчитель інформатики; математик, вчитель математики; спеціаліст з інформатики, вчитель інформатики;

магістра: фізик, викладач фізики; математик, викладач математики; магістр інформатики, викладач інформатики.

Навчальний процес на факультеті забезпечується відповідною матеріально-технічною базою. На факультеті функціонує 8 лабораторій з фізичного експерименту, а саме, механіки, молекулярної фізики, оптики і квантової фізики, електрики, радіотехніки, астрономії, методики навчання фізики, загальної фізики для інших факультетів. Кількість лабораторних робіт в кожній лабораторії відповідає навчальним програмам з курсів загальної фізики.

Варто відмітити, що за сприяння ректорату останніми роками придбано сучасні комплекти лабораторного обладнання з курсів механіки, молекулярної фізики, електрики та оптики.

Матеріальна база факультету включає також 6 лабораторій, оснащених сучасними персональними комп'ютерами, 5 лекційних аудиторій, одна з яких обладнана мультимедійними засобами, 7 аудиторій для проведення практичних занять і кабінет методики навчання математики.

Навчальні заняття з дисциплін кафедр та організаційна робота на факультеті здійснюється з використанням сучасної комп'ютерної техніки.