Історична довідка

 

 

Факультет створений у 1940 р. в тодішньому Кременецькому учительському інституті і назву свою зберіг ще з того часу аж до сьогодні. Тоді на факультеті існувала єдина кафедра фізики і математики, яку очолював доцент Кікець Ю.О. У 1950 р. після реорганізації Кременецького учительського інституту в педагогічний були створені дві кафедри: вищої математики, якою далі керував доц. Кікець Ю.О. (до 1968 р.) і фізики, якою керував Захар’їн Г.П. (до 1969 p.).

Першим деканом факультету був Д.П. Чижов (1940–1946 pp.), а потім змінив його С.В. Носов (1946–1950 pp.). Згодом деканами факультету були: Ю.В. Подшевкін (1950–1954 pp.), В.П. Дручок (1954–1975 pp.), A.M. Ломакович (1975–1977 pp.), М.М. Фіцула (1977–1979 pp.), Г.М. Янченко (1979 р.), І.Ф. Слєдзінський (1979–1980 pp.), Д.М. Галан (1980–1983 pp.), В.П. Кравець (1983–1985 pp.), В.Г. Габрусєв (1985–1990 pp.), Г.П. Хома (1990–1995 pp.), M.I. Громяк (1995 р.– до т.ч.).

Підготовка студентів здійснювалася за двома спеціальностями: "Математика і фізика" та "Фізика і математика" (денна форма навчання) і "Математика" (заочна форма навчання). Перші набори на факультет становили 50 чол., а з 1950 р. –100 чол. Фізико-математичний факультет Кременецького педагогічного інституту відзначався належною навчально-матеріальною базою, а особливо, науковою, частково успадкованою від Кременецького ліцею. Це дозволяло ще тоді проводити на високому рівні як навчальну, так і науково-дослідну роботу викладачів і студентів. Результати цих робіт висвітлювалися на наукових, науково-методичних конференціях вузівського, регіонального та республіканського рівнів, публікувались у монографіях, наукових журналах, матеріалах доповідей конференцій.

Кількісному і якісному зростанню факультету сприяло його перебазування в 1969 р. у складі інституту в м. Тернопіль. Поряд з традиційними спеціальностями "Математика і фізика", "Фізика і математика", "Математика" у зв'язку з впровадженням в шкільну програму нового курсу "Інформатика" з 1985 р. на факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю "Математика і інформатика" з присвоєнням випускникам кваліфікації спеціаліста - вчителя математики, інформатики та обчислювальної техніки. Сьогодні ця спеціальність за назвою "Математика та основи інформатики" дозволяє готувати спеціалістів з присвоєнням їм кваліфікації вчителя математики та основ інформатики. У зв'язку з відкриттям на факультеті в 1989 р. педагогічного ліцею фізико-математичного профілю, з 1991 р. велася підготовка фахівців за спеціальністю "Математика, фізика та основи інформатики". Згодом, в 1992 p., відкрилася ще одна нова спеціальність "Фізика та основи інформатики". За період свого існування на факультеті підготовлено понад 10 тисяч висококваліфікованих вчителів математики, фізики та інформатики, серед яких три зав. облвно (Романюк А.Й., Циганюк С. І., Запорожан І.Г.), більше 20 зав. райвно, директори станцій юних техніків, директори шкіл, відмінники народної освіти, вчителі-методисти. Понад 100 випускників факультету захистили дисертаційні роботи і стали кандидатами чи докторами наук, доцентами та професорами і сьогодні є викладачами факультету та університету. Серед них: Кравець В.П. – доктор педагогічних наук, професор, член-кор. АПН України, ректор університету, зав. кафедри педагогіки (закінчив в 1970 p.); Терещук Г.В. – доктор педагогічних наук, професор, член-кор. АПН України, перший проректор університету, зав. кафедри трудового навчання (закінчив в 1976 p.); Нагачевський І.А. – начальник навчального відділу (закінчив в 1971 p.); Громяк М.І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу, декан факультету (закінчив в 1982 p.); Підручна М.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її викладання, зав. кафедри (закінчила в 1966 p.); Лотоцький В.А. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу, зав. кафедри (закінчив в 1970 p.); Балик Н.Р. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і методики її викладання, зав. кафедри (закінчила в 1986 p.) та багато інших.

Гордістю факультету є також його випускники, які після закінчення аспірантури захистили дисертації, отримали наукові звання і залишились працювати в науково-дослідних установах АН України. Серед них: Шанський Л.Й. (Інститут фізики АН України, лауреат Державної премії), Жуковський О.М. (Інститут математики АН України), Тивончук В.І. (Інститут математики АН України), Буран І.М. (Інститут теоретичної фізики АН України), Сукенник А.А. (Інститут кібернетики АН України). Вагомий внесок у становлення факультету внесли ветерани: професори Логвінов Г.М., Штівельман К.Я., Хома Г.П., Маланюк М.П., Ломакович A.M., Касьяненко Д.М., Горбайчук В.Й., Кікець Г.Ю., Фіцула М.М., Будний Б.Є., Слєдзінський І.Ф., доценти Кікець Ю.О., Кікець М.Г., Лисенко Г.М., Лисенко О.М., Захар'їн Г.П., Заушкевич К.Д., Комаха А.Н., Лузан М.А., Галан Д.М., Габрусєв В.Г., Янченко Г.М., Левінська М.Г., Ткачук О.Д., Дідик Г.В., Маланюк К.П., Гап'юк Я.Ф., Гринчишин Я.Т., Васильків О.В., Возняк Г.М, Андрієвський В.В., Чопик В.Ю., Медвідь А.Г., Маланюк П.М., викладачі Дручок В.П., Вуйлов Б.Е., Нижник П.Й., Доманський Е.Й., Бовсунівський Л.Й., Самолюк Д.О., Лемешко І.Й., Галан О.Г., Гонтар Г.І., Ковальчук О.Р., Лашкевич І.М.