Загальна інформація про кафедри

На факультеті функціонує три кафедри: інформатики та методики її навчання, математики та методики її навчання, фізики та методики її навчання, на яких працює 49 викладачів, у тому числі 1 професор, 35 кандидатів наук, доцентів, 13 асистентів, а також 9 інженерів та лаборантів.