Загальна інформація про кафедри

На факультеті функціонує три кафедри: інформатики і методики її викладання, математики і методики її викладання, фізики і методики її викладання, на яких працює 49 викладачів, у тому числі 1 професор, 35 кандидатів наук, доцентів, 13 асистентів, а також 18 інженерів та лаборантів.