Напрями наукової та інноваційної діяльності кафедри

  1. оновлення системи підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів через систему аспірантури, докторантури та стажування;
  2. участь науковців кафедри в експертизі наукових проектів та інших результатів наукової та інтелектуальної діяльності;
  3. розвиток міждисциплінарних досліджень на основі між факультетських та між кафедральних наукових зв’язків;
  4. розробка механізмів використання результатів інтелектуальної діяльності в університетський навчальний процес шляхом впровадження у нього програм підготовки з використанням найновіших результатів досліджень науковців кафедри;
  5. створення спільних із зовнішніми партнерами структур (спільні лабораторії);
  6. формування навчально-науково-інноваційних комплексів, що реалізують кластерну інтеграцію дослідницьких та освітніх центрів університету.