Навчальна робота

  Кафедра інформатики та методики її навчання є випускаючою за спеціальністю «Інформатика». Основою підготовки фахівців є поєднання ґрунтовної математичної підготовки з професійним володінням сучасними інформаційними технологіями.

  Підготовка фахівців здійснюється за такими напрямами: бакалаври, спеціалісти та магістри. Кваліфікацію бакалавр студенти отримують після чотирьох років навчання. Випускники бакалаврату мають можливість продовжити навчання для здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр за спеціальністю «Інформатика».

Для студентів фізико-математичного факультету викладачі кафедри інформатики та методики її викладання читають такі професійно-орієнтовані курси:

Java-технології
Web-програмування
Аналіз алгоритмів
Аналіз даних
Архітектура комп'ютерів
Бази даних та інформаційні системи
Видавничі системи
Дискретна математика
Інтелектуальні системи
Комп'ютерна графіка
Комп'ютерні мережі
Математична логіка і теорія алгоритмів
Математичні пакети програм
Методи оптимізації та дослідження операцій
Методика навчання інформатики
Мови динамічного програмування
Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
Мультимедійні технології
Операційні системи
Основи апаратної організації комп'ютерних систем
Основи Інтернет
Основи інформаційної безпеки
Основи паралельного програмування
Практикум розв'язування задач з інформатики
Програмне забезпечення комп'ютерних систем
Програмування
Програмування з використанням NET-технологій
Розробка та застосування технологій Веб 2.0
Сервісні програми
Системи та методи прийняття рішень
Системне програмування
Сучасні технології документообігу
Теорія інформації і кодування
Теорія керування
Теорія програмування
Теорія систем та математичного моделювання
Чисельні методи

Викладачами кафедри читаються курси з вивчення сучасних інформаційних технологій  також студентам інших факультетів: інженерно-педагогічного, історичного,  хіміко-біологічного, географічного, філологічного,  факультету іноземних мов, факультету фізичного виховання, інституту педагогіки,  інституту мистецтв.