Розвиток соціального партнерства кафедри

Кафедра розглядає соціальне партнерство як залучення широкого кола зацікавлених осіб, організацій, органів влади усіх рівнів, бізнес-середовища, співтовариств та об’єднань в Україні та закордоном в узгоджене, відповідальне та взаємовигідне обговорення та розв’язання проблем розвитку науково-освітнього та соціокультурного простору.

Соціальне партнерство сприяє розвитку університету та кафедри як відкритої освітньої системи, що усвідомлює міру своєї соціальної відповідальності перед партнерами та суспільством у цілому.

Останні роки відзначаються активізацією науковців кафедри у соціальній сфері, що призвело, зокрема, до збільшення числа партнерів та зміцнення взаємовигідного співробітництва з ними. Росте число шкіл, вищих навчальних закладів, наукових установ, комерційних, громадських, державних  та інших організацій з якими кафедра співпрацює на постійній основі.

 

Особливо продуктивно розвивалось соціальне партнерство з навчальними закладами. У цій сфері кафедра займає лідируючі позиції і сприяє досягненню її партнерами соціальних ефектів (друге місце у конкурсі «Учитель року. Номінація інформатика»).

Вдалося добитися поглиблення співробітництва та позитивної динаміки соціального партнерства кафедри із суб’єктами за межами освітнього поля. Особливий акцент робиться на взаємодії із працедавцями, співпраці з українськими та міжнародними ІТ-компаніями, громадськими організаціями міста Тернополя. Науковці кафедри працюють над створенням мережі площадок для апробації моделі соціального партнерства, участі у соціально-значимих заходах, проектах, їх ініціації.

Розвиток соціального партнерства як одного із засобів професіоналізації, соціалізації і самореалізації студентів та викладачів відноситься до ключових завдань кафедри. Кафедра інформатики відкрита для співпраці і шукає партнерів для взаємовигідного співробітництва.