Історія кафедри математики та методики її викладання

1940 році у Кременецькому учительському інституті був відкритий фізико-математичний факультет. Тоді на факультеті існувала кафедра фізики і математики, яку очолював доц. Кікець Ю. О. У 1950 році після реорганізації Кременецького учительського інституту в педагогічний була створена кафедра вищої математики, якою далі керував доц. Кікець Ю.О., а з 1968 року – доц. Касьяненко М. Д. Після перебазування у 1969 році інституту з міста Кременець у місто Тернопіль на фізико-математичному факультеті з кафедри вищої математики було утворено дві кафедри: кафедру математичного аналізу, якою керував доц. Галіцин А. С. і кафедру математики та методики її викладання, яку очолював  Маланюк М. П.

У різні роки завідувачами кафедри математики та методики її викладання працювали: доц. Маланюк М.П., доц. Янченко Г.М., доц. Гап’юк Я.Ф., доц. Т Тадеєв В.О., доц. Підручна М.В.  

Керівництво кафедрою математичного аналізу здійснювали: А.М. Ломакович (з 1973 до 1975 р.); Д.М. Галан - кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 1975 до 1978 р.); В.Г. Габрусєв - кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 1978 до 1985 р.); Г.П. Хома - доктор фізико-математичних наук, професор (з 1985 до 1990 р.);В.А.Лотоцький - кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 1990 до 2013 р.);В.З.Чорний - кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 2013р. по даний час).

У різні роки на кафедрі математичного аналізу працювали Дручок В.П., Лисенко О.М., Самолюк Д.О., Лемешко І.Й., Следзінський І.Ф.( кандидат педагогічних наук, професор); Маланюк К.П. (кандидат педагогічних наук, доцент), Дідик Г.В. (кандидат педагогічних наук, старший викладач), Горбайчук В.Й. (кандидат фізико-математичних наук, професор), Кравець В.П. (доктор педагогічних наук, член-кор. АПН України), Хома Г.П. (доктор фізико-математичних наук, професор), Габрусєв В. Г. (кандидат фізико-математичних наук, доцент), Талюш М.О. (кандидат фізико-математичних наук, доцент), Габрель О.М. (кандидат фізико-математичних наук, доцент).

Наказом ректора №45К від 02.09.2013 року на базі кафедри математичного аналізу та кафедри математики та методики її викладання було створено кафедру математики та методики її навчання. 

На кафедрі математики та методики її навчання працює 11 викладачів, з них: 1 професор, доктор фізико-математичних наук (Боднар Д.І.), 1 доцент, доктор фізико-математичних наук (Грод Ів.М.), 6 кандидатів фізико-математичних наук, доцентів (Громяк М.І., Лотоцький В.А., Хохлова Л.Г., Чорний В.З., Галан В.Д., Кравчук В.Р.); 1 кандидат технічних наук, доцент (Тадеєв В.О.), 1 кандидат фізико-математичних наук, викладач (Качурівський Р.І.), 1 асистент (Стаднік Т.М.). Асистент Стаднік Т.М. працює над завершенням кандидатської дисертації, керівником  якої є академік НАН України, професор Назарчук З.Т.