Викладачі фізико-математичного факультету ТНПУ ім. Володимира Гнатюка з метою профорієнтаційної роботи провели зустріч-семінар для абітурієнтів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

15 серпня 2020

     11 квітня 2019 р. викладачі фізико-математичного факультету кафедри інформатики та методики її навчання ТНПУ ім. Володимира Гнатюка доцент О. Я. Романишина, доцент О. Й. Карабін провели зустріч-семінар «Нова якість освіти як запорука успішної кар’єри» для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на базі Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя, з метою профорієнтаційної роботи та вступу на спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика). 

  Викладачі кафедри проінформували студентів-випускників коледжу про переваги навчання на фізико-математичному факультеті та організацію освітнього процесу, можливості: навчання за програмою «Подвійного диплома»; участі у студентських організаціях; наукової роботи; інноваційної роботи у сферах електронного навчання, хмарних технологіях, сучасної STEM-освіти; участі у міжнародних грантових програмах; перспектив професійного розвитку та подальшого працевлаштування.

    Зустріч проходили у невимушеній та доброзичливій атмосфері. Значна кількість запитань від слухачів, у заключній частині заходу, засвідчила зацікавленість студентів коледжу можливостями продовження навчання на фізико-математичному факультеті ТНПУ ім. Володимира Гнатюка.

Вступне слово доцента кафедри інформатики О. Я. Романишиної

Студенти Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя