Навчаючись досліджуємо!

24 січня 2022

27 жовтня 2020 року відбувся освітній семінар для студентів фізико-математичного факультету та слухачів Тернопільського обласного відділення МАН України на тему «Цифрові технології в наукових дослідженнях». Метою заходу було залучення студентів і талановитої молоді до використання цифрових технологій в наукових дослідженнях. Семінар відбувся під керівництвом канд. пед. наук, доц. Карабін Оксани Йосифівни.

Учасники освітнього семінару обговорили критерії оцінювання наукових робіт, поділилися досвідом своєї діяльності, вміннями з визначення проблематики дослідження, навичками формування плану наукового дослідження, знаннями з підбору та систематизації матеріалу, досягненнями із застосування інформаційно-цифрових засобів, уміннями оприлюдненням результатів дослідження та портерного захисту роботи. Молоді науковці охарактеризували основні етапи роботи, виокремили особливості дослідження, отримання результатів та підбиття підсумків наукового дослідження.

Освітній семінар сприяв зацікавленості слухачів до удосконаленню навичок організації наукового дослідження, розвитку цифрових компетентностей, формуванню творчого саморозвитку та самореалізації для навчання впродовж життя.