Навчаючись досліджуємо, в рамках комп’ютерної практики

07 грудня 2021

27 листопада 2020 року відбувся освітній захист проєтів студентів факультету педагогіки та психології ПО-11, ДО-11, ПОск-11 на тему «Цифрові технології в освітньому процесі в рамках». Метою заходу було залучення студентів спеціальності 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта до використання цифрових технологій в професійній діяльності, наукових дослідженнях. Захист проєктів відбувся під керівництвом канд. пед. наук, доц. кафедри інформатики та методики її навчання Карабін Оксани Йосифівни.

Учасники освітнього захисту проєктів обговорили використання цифрових технологій для роботи з інформацією, створення контенту, розв’язування освітніх завдань. Студенти феєрично захистили проекти та узгодили, що стрімкий розвиток цифрових технологій і вимоги інформаційного суспільства потребують нині постійного удосконалення цифрових компетентностей. Зміна нормативно-правової бази щодо стандартів цифрових компетентностей, прийнятих у європейській рамці цифрових компетентностей, сприяють вибудовуванню побудови індивідуальних маршрутів удосконалення цифрових компетентностей для навчання та самореалізації впродовж життя.