Студенти ТНПУ взяли участь в освітньому семінарі «Проєктні технології: в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

 4 грудня 2019 року відбувся освітній семінар для студентів першого курсу спеціальності 013 Початкова освіта факультету педагогіки і психології. Метою заходу було залучення студентів до оволодіння проєктними технологіями та використання цифрових технологій в освітньому процесі, в контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Освітній семінар відбувся під керівництвом канд. пед. наук, доц. Карабін Оксани Йосифівни.

 Учасники освітнього семінару обговорили критерії оцінювання проєктів, поділилися досвідом своєї діяльності в інформаційному середовищі, вміннями з визначення проблематики дослідження, навичками вибудови плану реалізації проєкту, знаннями з підбору та систематизації матеріалу, досвідом застосування інформаційно-цифрових засобів та оприлюднення результатів дослідження.

 Студенти виокремили основні етапи роботи в проєкті та особливості впровадження проєктної технології в освітній процес закладів освіти.

 Освітній семінар сприяв зацікавленості майбутніх учителів початкової освіти до запровадження проєктної технології в освітньому процесі, опануванню інформаційних технологій, формуванню інформаційно-цифрової компетентності, удосконаленню творчого саморозвитку та самореалізації для навчання впродовж життя.

Детальніше...

Інформаційний день «Математика та інформаційні технології: як цифровий світ змінює науку та освіту»

  3 грудня 2019 року на фізико-математичному факультеті відбулась непересічна подія. У рамках роботи тристороннього проєкту Eurasia, CPEA-ST-2019/10067 «DeDiMaMo – Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання», який поєднує Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Університет Агдера (Норвегія), Київський університет імені Бориса Грінченка, проведено Інформаційний день «Математика та інформаційні технології: як цифровий світ змінює науку та освіту». Захід мав на меті проінформувати цільову аудиторію про можливості включення та використання академічними та неакадемічними партнерами результатів проєкту з впровадження інновацій при навчанні математики з використанням елементів адаптивного навчання, з особливим акцентом на цифровому математичному моделюванні.

  Важливо, що першопрохідців у міжнародній співпраці на фізико-математичному факультеті, кафедру інформатики та методики її навчання, підтримують і ректорат університету, і колеги по факультету, студенти, шкільна молодь, які були сьогодні учасниками дійства. Із вітальним словом та цінними порадами щодо участі у міжнародній співпраці виступила проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Г.І. Фальфушинська. Керівник проєкту від ТНПУ, завідувач кафедри інформатики та методики її навчання Н.Р. Балик представила учасникам презентаційне повідомлення про початок роботи, візію, завдання та дедлайни проєкту, які були обговорені у рамках тристоронньої зустрічі на Eurasia Kick-off Meeting у м. Києві з 12.11.19 по 15.11.2019.

  Учасники міжнародного проєкту І.М. Грод, Я.П. Василенко, О.В. Барна виступили із інформаційними анонсами про математичне моделювання та його місце у сучасному світі, цифрові інструменти математичного моделювання, інноваційні підходи в побудові адаптивної траєкторії навчання математики. Упродовж інформаційного дня відбулось обговорення структури курсу «Digital Mathematical Modeling», працював тренінговий майданчик для студентів та викладачів, а учні економічного ліцею мали змогу опанувати цифровими інструментами для математичних моделей.

  Насичений та плідний своїми результатами інформаційний день проєкту DeDiMaMo не тільки дав старт новим завданням та викликам, які стоять сьогодні перед закладами вищої освіти України в царині тісної співпраці з провідними європейськими науковими установами, а й продемонстрував величезні напрацювання колективу кафедри у галузі математичного моделювання, використання цифрових технологій та інноваційної педагогіки, які гідно оцінені при відборі університету як рівноцінного партнера у проєкті, так і при оцінці проєктної заявки Євросоюзом та прийнятті рішення про його всебічну підтримку та фінансування.

 Проєкт передбачає цілий ряд активностей, трансферів, очікуваних результатів, які будуть реалізовані упродовж 2019-2021 рр.

 

Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Г. Фальфушинська відкриває інформаційний день проєкту DeDiMaMo

 

Керівник проєкту, завідувач кафедри інформатики та методики її навчання Н. Балик інформує про візію, завдання та едлайни проєкту

Декан фізико-математичного факультету М. Громяк – учасник проєкту DeDiMaMo

Детальніше...

За крок до майбутнього

 Про свої мрії з викладачам кафедри інформатики та методики її навчання поділилися одинадцятикласники  загальноосвітньої коли № 24. Зустріч відбулася 2 грудня 2019 в рамках профорієнтаційної роботи кафедри. Не обділили увагою і студентів 4 курсу Галицького коледжу ім.В.Чорновола, що можуть навчатися на факультеті за скороченою програмою.

 Викладачі та студенти фізико-математичного факультету ознайомили учнів з перевагами, особливостями та перспективами навчання на спеціальності Середня освіта. Інформатика. Особливо цікавим було спілкування учнів із студентами між собою, коли про умови і перспективи навчання вони дізнались з перших уст.

Детальніше...

Студенти групи Іс-14 взяли участь у тренінгу з спідкубінгу

  27 листопада 2019 року на базі STEM-центру кафедри інформатики та методики її навчання фізико-математичного факультету відбувся тренінг «Спідкубінг магічних 3D-головоломок». У тренінгу брали участь студенти групи Іс-14, докт. пед. наук, доц. Романишина О. Я. та куратор групи, канд. пед. наук, доц. Карабін О. Й.

  У межах тренінгу студенти обмінялися знаннями з спідкубінга, які спомагають розвитку розумовій активності, особистісним здібностям, логічному, аналітичному та просторовому мисленню, зоровій пам’яті, увазі та уяві. Студенти з’ясували, що спідкубінг сприяє, також, розвитку навичок вибудовування послідовності дій і операцій, плануванню та цілепокладанню причини й наслідку, формуванню вмінь долати труднощі та удосконаленню навичок досягнення ефективних рішень та розв’язків.

  Учасники тренінгу ділилися досвідом складання від класичних моделей кубика Рубика до гібридних незвичайних форм. Студенти обмінювалися індивідуальним досвідом із технологій складання 3D-головоломок, знаннями ефективних формул вирішення математичної головоломки для комбінацій кроків при вибудовуванні граней з одного кольору за мінімальну кількість ходів.

Детальніше...

Студенти фізико-математичного факультету навчаються у міжнародній академії Cisco

Мережева академія Cisco – це програма професійного і кар’єрного розвитку в сфері ІТ, доступна для навчальних закладів і студентів по всьому світу. Вона пропонує все, що потрібно для розвитку професійних навичок в сфері ІТ і побудови кар’єри, в рамках єдиної платформи навчання.

З 1997 року до Мережевої академії приєдналося понад 6 млн осіб, що стали рушійною силою змін у цифрову економіку. Щомісяця платформу Cisco використовують понад 1 млн студентів. Починаючи з 2018 року у ТНПУ імені Володимира Гнатюка відкрито мережеву академію Cisco. За цей час близько 100 викладачів та студентів завершили навчання у курсах різного рівня складності – від вступних до професійних.

З 11 по 15 листопада 2019 року студенти першого курсу спеціальностей «Середня освіта (Інформатика), (Математика), (Фізика)» вивчали курс академії Cisco «Вступ до кібербезпеки». Навчання здійснювалося під керівництвом інструкторів  – доцентів кафедри інформатики та методики її навчання Олексюка В.П., Грод І.М., Лещук С.О. Міжнародні сертифікати отримали понад 30 студентів.

Академічні програми Cisco є одними з найбільш глибоко розроблених освітніх навчальних програм, які пропонують компанії, які працюють в ІТ-сфері. Вони істотно полегшують студентам оволодіння знаннями і навичками для роботи в галузі комп’ютерних мереж і забезпечують широкі можливості для кар’єрного росту в провідних компаніях нашої країни і світу.

Студенти групи МІ-12

Студенти групи ІМ-13